Skip to content

Bộ sưu tập các Cheatsheets dành cho DevOps

Bảng tuần hoàn DevOps

Các Cheatsheet thông dụng

Cheatsheets cho các ngôn ngữ lập trình thông dụng, framework và công cụ phát triển phổ biến. Chúng bao gồm mọi thứ bạn nên biết trong một tệp duy nhất.

 • https://github.com/LeCoupa/awesome-cheatsheets
 • https://lecoupa.github.io/awesome-cheatsheets/

Bộ sưu tập cheatsheets:

Một bộ sưu tập các danh sách: hướng dẫn sử dụng, cheatsheets, blog, hacks, one-liners, cli/web tools và hơn thế nữa.

 • https://github.com/trimstray/the-book-of-secret-knowledge

Cheatsheets DevOps

Hướng dẫn DevOps - Development đến Production tất cả các cấu hình với các lưu ý cơ bản để gỡ lỗi hiệu quả.

 • https://github.com/Tikam02/DevOps-Guide
 • https://github.com/bregman-arie/devops-exercises

Khóa học miễn phí Làm việc với Terminal & Ubuntu

 • https://fullstack.edu.vn/courses/windows-terminal-wsl

Các lệnh Linux Bash

 • https://github.com/trinib/Linux-Bash-Commands
 • https://github.com/sk3pp3r/cheat-sheet-pdf

Python Cheatsheet

 • https://github.com/gto76/python-cheatsheet
 • https://gto76.github.io/python-cheatsheet
 • https://github.com/trekhleb/learn-python
 • https://github.com/FavioVazquez/ds-cheatsheets
 • https://github.com/crazyguitar/pysheeet
 • https://github.com/matplotlib/cheatsheets
 • https://github.com/Tikam02/DevOps-Guide
 • https://github.com/wilfredinni/python-cheatsheet
 • https://github.com/Fechin/reference
 • https://www.pythoncheatsheet.org
 • https://quickref.me/python.html

Kubernetes CheatSheet

 • https://github.com/dennyzhang/cheatsheet-kubernetes-A4

Git CheatSheet

 • https://github.com/arslanbilal/git-cheat-sheet

Learn to Cloud

 • https://github.com/learntocloud/learn-to-cloud
 • https://github.com/rishabkumar7/the-devops-guide
 • https://github.com/rishabkumar7/7DaysOfPython
 • https://github.com/rishabkumar7/CloudNotes
 • https://github.com/rishabkumar7/cloud-cheat-sheets
 • https://github.com/rishabkumar7/LearningKubernetes

DevOps RoadMap

 • https://github.com/raycad/devops-roadmap

DevOps RoadMap